Verkoopvoorwaarden

De bestelling dient vooruit te worden betaald, voordat wij overgaan tot verzending. (iDEAL MRcash, Paypal of bankoverschijving)


Voor al onze producten geldt dat deze volledig op eigen risico worden gebruikt.


Wij proberen onze orders, na betaling, zoveel mogelijk binnen 48 uur aan de vervoerder aan te bieden. Waar mogelijk worden orders per brievenbus post verstuurt, het voordeel is het kostenaspect en dat u niet thuis hoeft te blijven om uw bestelling in ontvangst te nemen. Het verzenden van brievenbuspost geschiedt op eigen risico.


Wij hanteren beperkte voorwaarden en laten het over het aan wettelijk consumentenrecht.


Alle genoemde prijzen op onze website zijn inclusief BTW.


Klacht

Ondanks dat wij onze uiterste best doen om de beste service en kwaliteit te leveren kan het zijn dat u toch een klacht heeft. Een klacht kunt u ten alle tijden kenbaar maken via het contactformulier. Wij nemen klachten zo snel mogelijk in behandeling en streven ernaar binnen 14 dagen met een oplossing te komen. Om tot een goede oplossing te komen zullen wij zo spoedig mogelijk contact met u opnemen zodra de klacht gemeld is via het contactformulier. 


Herroepingsrecht

U heeft het recht, om de overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De periode van herroeping is veertien dagen vanaf de dag dat u of een andere door u benoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, moet u ons (De Diske, Warmoltsstrjitte 115, 9281 PM Harkema) door middel van een eenduidige verklaring (bijvoorbeeld een brief, e-mail of liever nog het 'retouraanvraag formulier (elders op onze site) met vermelding van klantnummer en ordernummer over uw annulering van de overeenkomst informeren.

Voor handhaving van het herroepingsrecht is het belangrijk dat u de mededeling over het annuleren van de overeenkomst voor het eindigen van de termijn indient.

Gevolg van herroeping

Als u de overeenkomst annuleert, zullen we alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van extra kosten, die voortvloeien uit het feit dat u een ander type van levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden, voordeligste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag dat we uw mededeling, van herroeping van de overeenkomst, hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij dezelfde betaalmethode (wanneer mogelijk), als u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij anders uitdrukkelijk met u is overeengekomen. In geen geval worden u kosten in rekening gebracht omtrent de terugbetaling. We kunnen de restitutie weigeren, totdat we de goederen retour gekregen hebben of tot u heeft aangetoond dat u de goederen retour heeft gezonden. Afhankelijk van welke van deze twee het eerst plaatsvindt.

U heeft de goederen snel en in elk geval niet later dan veertien dagen, te rekenen vanaf de dag dat u ons heeft geïnformeerd over de herroeping van de overeenkomst, aan ons

De Diske                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Warmoltsstrjitte 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                           9281 PM Harkema

teruggestuurd. De termijn is gehandhaafd, als u de goederen voor het verstrijken van de termijn van veertien dagen heeft retourgezonden.

De Diske draagt de kosten voor de retourzending van de goederen. 
U bent verantwoordelijk voor een mogelijk waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies aan u te wijten is. U mag het product uiteraard inspecteren op eigenschappen en gebruik.

Einde van de herroepingsvoorwaarden


Uitzonderingen van herroepingsrecht

Het herroepingsrecht gaat niet op in geval van van de verzending van goederen die:

  • niet vooraf worden geproduceerd en de individuele selectie of de vaststelling door de consument belangrijk is voor de productie van de goederen, of goederen die duidelijk op de persoonlijke wensen van de consument zijn gericht. Goederen die snel bederven of goederen met een nog korte uiterste verkoopdatum.
  • niet geschikt zijn voor retournering met als reden, bescherming van gezondheid of hygiëne als de verzegeling is verbroken (of verpakking onherroepelijk geopend is) na de levering.
  • na levering onafscheidelijk gemengd zijn met andere goederen.


Disclaimer voor dediske.frl

Algemeen:

Dier & Tuin De diske te Harkema (Kamer van Koophandel 01107932), hierna te noemen de diske, verleent u hierbij toegang tot www.dediske.frl en nodigt u uit het aangebodene te kopen. De diske behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.


Beperkte aansprakelijkheid:

De Diske spant zich in om de inhoud van www.dediske.frl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.


Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.dediske.frl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met de diske.


Auteursrechten:
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen (tekst /afbeeldingen) liggen bij de belanghebbenden zoals fabrikanten en fotografen. 

Overig:

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. 

Ontwikkeling webshop:

Soow internet B.V. i.o. Surhuisterveen - www.soow.frl